Bloková výnimka

Bloková výnimka – legislatívna úprava Európskej komisie č. 461-2010

Nenechajte sa obmedzovať. MÁTE PRÁVO UŠETRIŤ!

Je celkom pochopiteľné, že výrobcovia a ich značkové servisy sa pokúšajú šíriť nepravdivé tvrdenia o oprave vozidiel v záruke. Skutočnosť je však iná. Nenechajte sa obmezovať a ČÍTAJTE:

Tzv. Bloková výnimka – legislatívna úprava Európskej komisie č. 461-2010

  • Sa mimo iného týká aj možnosti servisu a údržby nových vozidiel v záruke v nezávislých autoservisoch a jasne definuje, že záručná doba nesmie byť viazaná na opravy a prehliadky v značkových autoservisoch a použitie originálnych náhradných dielov.
  • Vozidlo v dobe platnosti záruky nemusí byť opravené len v autorizovanom servise (okrom výmeny a opravy dielov s výrobnou vadou a zmluvných záväzkov).
  • Výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, že zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienkach a použitiu originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov. Túto podmienku servisy siete CSP splňujú.
  • Nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú  dve rôzne veci.
  • So svojím novým vozidlom môžete jazdiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne previesť.
  • Každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu.
  • Všetky servisné úkony musia byť dôkladne zdokumentováné, poskytovateľ opráv vozidiel musí poskytnúť písomné doklady o všetkých prevedených úkonoch, zápis do servisnej knížky a zoznam montovaných dielov.

 

Kontakt

MAU Trade s.r.o.
Kvačany 514, 03223
Slovensko

E-mail: maucentrum@gmail.com
Mobil: +421 905 171 234

ISUZU-Urban.sk

Pin It on Pinterest

Share This