Brzdy

Brzdy – kontrola a výmena

Brzdy musia byt lepšie ako motor!!!

Úloha bŕzd je jasná – zastaviť, resp. spomaliť vozidlo vtedy, keď je to potrebné. Brzdový systém sa však skladá z viacerých komponentov, ktoré majú obmedzenú životnosť, resp. používaním sa opotrebúvajú a je ich treba vymeniť.

Kontrolu brzdového systému by mal zabezpečovať automaticky servis pri pravidelných inšpekčných prehliadkach. Pri vozidlách, ktoré nechodia na servisnú prehliadku, si stav bŕzd musí kontrolovať jeho držiteľ.

Ako zistite, že brzdy potrebujú servisný zásah?

Brzdový pedál ide skoro až na podlahu alebo počujete pri brzdení pískanie alebo iné neobvyklé zvuky. Niektoré značky brzdových doštičiek majú v sebe zabudovanú zvukovú signalizáciu opotrebenia. Táto signalizácia vydáva pri brzdení prenikavý zvuk, keď sa hrúbka obloženia blíži k minimálnej hranici . Novšie vozidlá sú  vybavené signalizáciou opotrebovania platničiek, čiže už sám systém vozidla Vás upozorni na nastávajúci problém s brzdami

Autoservis - Brzdy

Autoservis – Brzdy

 

Aké sú najčastejšie problémy brzdového systému?

 

– Opotrebované brzdové platničky (kotúčová brzda) alebo čeľuste (bubnová brzda).

Ich opotrebovanie sa prejavuje najmä zníženým brzdným účinkom, resp. predĺžením brzdnej dráhy – toto si však vodič len málokedy uvedomí, keďže ku znižovaniu brzdného účinku dochádza postupne.

Prejavom silne opotrebovaných platničiek je pískanie, či vydávanie neprirodzených zvukov pri brzdení – vtedy je nevyhnutná okamžitá kontrola, resp. výmena brzdových platničiek. Brzdové platničky sa vždy musia vymeniť súčasne  na obidvoch stranách jednej nápravy.

 

– Opotrebovaný brzdový kotúč.

Prejavuje sa najmä znížením brzdného účinku, trasením volantu pri brzdení, ale taktiež napr. stratou brzdného účinku pri dlhšom brzdení (kotúč sa prehrieva a nestíha odvádzať teplo vznikajúce trením brzdovej platničky). Brzdové kotúče sa vždy musia vymeniť na obidvoch stranách jednej nápravy. Pri výmene brzdových kotúčov sa automaticky menia aj brzdové platničky.

 

– Nefunkčný brzdový valček.

Úlohou brzdového valčeka je zabezpečiť prítlak platničky, resp. čeľuste na kotúč, resp. brzdový bubon. Pri nefunkčnom brzdovom valčeku dochádza k nerovnomernému účinku bŕzd,

 

– Neúčinná bubnová brzda.

Častým problémom bubnových bŕzd je ich znečistenie alebo zahrdzavenie pružiniek, či nefunkčný brzdový valček.

 

– Nízky bod varu brzdovej kvapaliny

Brzdová kvapalina slúži na prenos tlaku z pedála do brzdového valčeka. Jej nevýhodou je, že je hygroskopická (pohlcuje vlhkosť), čo skracuje jej životnosť. Brzdová kvapalina sa odporúča meniť  každé 2 roky (interval výmeny záleží od typu brzdovej kvapaliny) bez ohľadu na to, ako je vozidlo využívané. Hlavným ukazovateľom kvality brzdovej kvapaliny je bod varu – čím nižší bod varu brzdovej kvapaliny, tým viac vody obsahuje a znižuje sa jej účinnosť. Pri bode varu 150 °C a menej je potrebne brzdovú kvapalinu vymeniť. Nevyhovujúca brzdová kvapalina môže spôsobiť zošliapnutie brzdového pedálu naprázdno, čím sa predlžuje brzdná dráha.

 

Ak mate nejaké problémy s Vašimi brzdami, alebo potrebujete poradiť, radi Vás u nás v servise privítame.

Kontakt

MAU Trade s.r.o.
Kvačany 514, 03223
Slovensko

E-mail: maucentrum@gmail.com
Mobil: +421 905 171 234

ISUZU-Urban.sk

Pin It on Pinterest

Share This